เช่านักพัฒนาเว็บไซต์

เช่านักพัฒนาเว็บไซต์จากทีมของเราเพื่อทำงานขึ้นตรงกับคุณ
ในระยะเวลาต่อวัน ต่อเดือน หรือต่อปี

  • ทำงานขึ้นตรงกับคุณแบบเต็มเวลา 8 ชั่วโมง/วัน
  • ผู้จ้างสามารถเข้าถึงกล้องเว็บแคมเพื่อติดตามสถานะการทำงานได้
  • เริ่มต้น 40,000 บาท/เดือน

แจ้งความต้องการของคุณให้เราทราบ

WordPress, HTML5, VueJS, React หรืออย่างอื่น เราจะจัดคนทำงานที่เหมาะสมให้กับคุณ

ติดต่อเรา คลิก

ส่งข้อความหาเรา